นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งบประมาณโครงการ NRU

Ico48

ช่วยประสานงานกับเจ้าของโครงการด้วย งบประมาณที่ได้รับ มีงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) อยู่ด้วยหรือไม่ และมีแนวทางการใช้จ่ายเงินส่วนนี้อย่างไร เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน จากผู้ทำงานปลายน้ำ

เนื้อหาเต็ม: งบประมาณโครงการ NRU