นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปอก เปลือก สละ

Ico48

อ๊ะ ได้แท็กติกใหม่อีกแระ ที่ผ่านมาใช้วิธีกินสละที่เพื่อนปอก เลยไม่เจ็บมือ

เนื้อหาเต็ม: ปอก เปลือก สละ