นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องชั่งกับการใช้งานที่ไม่ใส่ใจของผู้ใช้

Ico48

คุณทดแทนครับ เครื่องชั่งที่ทำงานมีคราบเรซินสีเหลืองๆ ใสๆ จากนักศึกษาฟิสิกส์พอลิเมอร์ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็ไม่ออก อะซีโตนก็ไม่ออก

 

มีข้อแนะนำหรือไม่ครับ ว่าจะทำอย่างไรดี มีรูป แต่มันหมุนติ้วๆ เลยไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูครับ

 

"ใจสั่งมา"