นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สอนให้คิด

Ico48

คงต้องถึงเวลาทบทวนตัวเองกันแล้วล่ะครับ

มหาวิทยาลัยย(ทำ)วิจัย คงต้องกลับมาดูตัวเองก่อนอื่น

กระบวนการเรียนการสอนของเรายังคงเป็น นักศึกษามาทำวิจัยกับ(งานวิจัยของ)อาจารย์ มากกว่าที่นักศึกษาระดับ ป. เอก ที่มีงานวิจัยที่มาหาอาจารย์ที่ปรึกษา

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: สอนให้คิด