นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์หมุนติ้ว ท้าวแชร์ลิ่ว ลอยหายเห็น สมาชิกกระดอนกระเด็น เป็นงงสงสัย

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
30 March 2012 11:31
#76249

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์หมุนติ้ว ท้าวแชร์ลิ่ว ลอยหายเห็น สมาชิกกระดอนกระเด็น เป็นงงสงสัย