นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
30 March 2012 19:11
#76269

quotation biodiesel ไดดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วครับโดยคุณ

MoN_Takan เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของศูนย์เครื่องมือ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน