นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องชั่งกับการใช้งานที่ไม่ใส่ใจของผู้ใช้

Ico48

ต้องฝึกให้เป็นพื้นฐานกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เรื่องการทำความสะอาดทุกอุปกรณ์หลังใช้ให้อยู่ในสภาพเหมือนก่อนใช้ (เท่าที่พบยังหาคุณสมบัตินี้ได้ยากมาก...)