นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่ปัทและพี่นุชที่น่ารัก

Ico48

มีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้อง และรุ่นน้องยอมรับในคำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดนะค่ะ