นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่ Boot ตัวเองได้

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
02 April 2012 18:16
#76318

ผมว่าแล้ว เห็น ม่ะ ทุก อย่างมีทางออก จริงๆแล้ว ผมเป็นคนใจร้อน

คิดไหร แล้ว พูด(บางที่ก็ไม่เข้าหูคนอื่น) แต่ว่าเราสะบายใจขึ้น

ที่บอกให้โลกรับรู้ว่าเรา ทำ"ทำใจ" อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด

แต่ได้พูดออกบ้าง ก็สะบายกายและใจ

เอาละเมื่อมันเป็นแบบนี้เข้าใจว่าทุกๆ คนรวมทั้งผู้ ใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆ

ว่ามันต้องฟัน ธงว่าจะให้ระบบนี้มันอยู่ต่อหรือ ย ุ บ

ขอบคุณมากครับและเข้าใจในหน้าที่ ที่ไม่ใช้ของตัวเองเสียทั้งหมด

แต่ต้องมาแบกบน บ่า เต็มๆ ขอคารวะ!!!!!!