นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: KML vs R ยกที่ ๑๐

Ico48

มาเป็น series เลยนะครับ ตามอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง เข้าบ้างไรบ้าง ไม่ว่ากันนะ...

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"