นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซีเอชเอ็นเอสโอ พลัส เอ็กซ์อาร์ดี

Ico48

ช่วงนี้ หน้าร้อนมันเลยแล้ง พลัดคูหัวแตะ