นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กับสังคมในปัจจุบัน

Ico48

บุคลากรของม.สงขลานครินทร์เราก็ถือเป็น"ลูกพระบิดา"และควรตั้งจิตประพฤติตนตามอุดมการณ์ของ"พระบิดา"เช่นเดียวกันค่ะ ประชากรหลายพันชีวิตในมหาวิทยาลัยก็สามารถเป็นต้นแบบของผู้ที่ปฏิบัติตนแบบ เพราะถ้าทุกคนทำ 

"ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง" 

สิ่งดีๆก็จะเกิดกับตนเองเพราะเราทุกคนก็คือเพื่อนมนุษย์กันเองนี่แหละค่ะ