นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุข..อยู่ที่ใจ

Ico48

เป็นอาจารย์ 2 ท่านนี้ครับ เป็นคู่ตัวอย่างที่เป็นโมเดลการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เลย

เนื้อหาเต็ม: สุข..อยู่ที่ใจ