นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สุข..อยู่ที่ใจ

Ico48

ความทุกข์กับความสุขเป็นเรื่องที่อยู๋ใกล้กันมาก ในเรื่องเดียวกันอาจจะทำให้เราทุกข์หรือทำให้เราสุขได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะมอง

ความสุขอยู่ที่ตัวเราเสมอ ไม่ต้องไขว่คว้าหาจากที่ไหน

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: สุข..อยู่ที่ใจ