นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนคิด :ลองทาย..เฉลยแล้วก่อนมาเป็น ตรา ม.อ.

Ico48
Smarn (Recent Activities)
10 April 2012 11:40
#76455

  • มหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
  • จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
  • ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
  • สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446
  • ดอกไม้     คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)
  • สี     คือ สีน้ำเงิน บลู (blue)

ข้อมูลจาก ข้อมูลทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วามเกี่ยวพันที่คุณ Weerawat ถามก็คือว่า เป็นพระองค์เดียวกันนั่นเอง โดยที่

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศ เป็นชื่อมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทาน พระนาม เป็นชื่อมหาวิทยาลัย นั่นเองครับ