นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริจาคโลหิต

Ico48

ปกติในการบริจาคเลือด รพ.จะแจ้งผลการตรวจมาให้ด้วยหรือเปล่าค่ะ...

เนื้อหาเต็ม: การบริจาคโลหิต