นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใจดี แบ่งปัน

Ico48

Pro นี้ เหมาะกับ ม.อ.ของเรามาก ๆ "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

เนื้อหาเต็ม: ใจดี แบ่งปัน