นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอมอบของแทนใจ แด่ชาว share ที่ร่วมสนุกในการเขียนบันทึก อวยพรชาวแชร์ปี2555

Ico48

ได้รับของแล้ว ด้วยความขอบคุณ ขอทุกท่านมีความสุขปีใหม่ไทย สงกรานต์ สุขภาพแข็ง แรงดี

คุณเมตตา ที่จะแจกนะ ให้คนบันทึก หรือให้ลิงใส่ ?