นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริจาคโลหิต

Ico48

ที่ได้รับผลจากโรงพยาบาลคือ "โลหิตของท่านได้นำไปใช้แล้ว และท่านสามารถบริจาคได้ตั้งแต่.." ส่วนกรณีที่ใช้ไม่ได้ ตัวเองยังไม่เคยได้รับ และไม่อยากได้รับด้วย อ้อ ตอนนี้ มอ. แจ้งผลผ่าน SMS แทนจดหมายด้วยค่ะ

เนื้อหาเต็ม: การบริจาคโลหิต