นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่า เข็มขัดนิรภัย

Ico48

ปกติจะสตาร์ทเครื่องก่อนคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ แต่พอดีรถสมัยนี้เค้ามีระบบเตือนหากเราไม่คาด มันก็จะร้องเหมือนจะขาดใจ จนแล้วจนรอดเราต้องยอมคาด..

                                               หมีshare