นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่า เข็มขัดนิรภัย

Ico48

คาดเข็มขัดก่อน Start

และจะต้องอยู่ในรถ ในท่าที่พร้อมขับเท่านั้น

อย่า Start ขณะอยู่นอกรถเด็ดขาด ถึงตายมามากแล้ว (รถจอดตากแดด กลัวร้อน Start แล้วเปิดแอร์ ก่อนเข้ารถ อันตราย)