นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่า เข็มขัดนิรภัย

Ico48

คาด!!!!!!!! ไม่ ถึง ว่าจะเกิด อุบัติเหตุ

ตอนนี่ก็คาดอยู่เป็นประจำสอง เส้น

แต่ถ้าอยู่บนรถ ก็เป็นสาม