นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำอย่างไรก็ไม่ผ่าน

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
21 April 2012 08:43
#76693

ผิด !!!!!เป็นครู

แต่ถ้าผิดหลาย ครั้ง แทนที่จะเป็น อา จาน ก็ต้อง ตัวใครตัว มัน

เนื้อหาเต็ม: ทำอย่างไรก็ไม่ผ่าน