นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวยเหวี่ยง

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
21 April 2012 08:48
#76695

เดียวค่อยบอก ท่าน Ser!!! เหวี่ยงให้สักที

เนื้อหาเต็ม: สวยเหวี่ยง