นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Ico48
  • หวัดดีค่ะน้องP
  • หอพระราชประวัติสมเด็จย่าอยู๋ที่พระตำหนักดอยตุงค่ะ มีสวนสมเด็จย่า และพระตำหนัก
  • ที่ม.แม่ฟ้าหลวงไม่แน่ใจว่ามีหอพระราชประวัติหรือเปล่า?