นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของรักของหวงที่หวนให้นึกถึงที่มา

Ico48

แสดงว่าค่าอยู่ที่ค่าของเรา หาใช่ค่าของของนั้น

การหลงในการเดินทางก็มีค่าแก่การเรียนรู้ รู้เส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมา รู้ว่าคราวหน้าจะไปหลงเข้าไป ถ้าไม่ต้องการ