นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อกองหลังอยากเป็นผู้ให้บริการ

Ico48

กุ๊ก ก็เป็นผู้ให้บริการได้ ในการทำอาหารให้อร่อย สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

คนซื้อวัตถุดิบ ผัก ปลา เนื้อ ฯลฯ ก็เป็นผู้ให้บริการได้ ด้วยการจัดหาของดี ๆ ที่ใช้ปรุงอาหารให้อร่อย มีคุณค่า ถูกหลักอนามัย

อยู่ที่รู้ ส่วนที่ทำนั้น ส่งผลอะไรและให้อะไรแก่ผู้รับบริการ เช่น

คนรับคืนหนังสือ นำขึ้นบริการได้ไว

คนรับหนังสือใหม่นำหนังสือออกให้บริการได้ไว

คนดูแลระบบสารสนเทศ จัดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัย

ก็น่าจะเป็นตัวอย่าง กองหลังเป็นผู้ให้บริการ