นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของรักของหวงที่หวนให้นึกถึงที่มา

Ico48

มูลค่าของไม่ได้อยู่ที่ราคา...

อยู่ที่..ที่าของเค้า ต่างหาก...

ควรค่าแก่การเป็นของรักของหวงจริงๆ ค่ะ

เมตตา