นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำสอนหลวงพ่อปัญญา "แต่เนื้อหาแค่ผม"!!! สันนิษฐานเอา ???

Ico48

ความสบายจริง ๆ ไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องทำงาน แต่หมายถึงทำงานที่ชอบ ในบรรยากาศที่ใช่ พอดีกับความรู้ความสามารถของตน จึงรู้สึกสบาย

ไม่มีคนไหน ว่างาน ไม่มีงานทำแล้วมีความสุข และหลงคิดไปเองว่า ไม่ต้องทำงานแล้วสบาย

เห็นมีคนมากมาย เื่มื่่อวาง รู้สึก เบื่อ เหงา เซ็ง ไม่มีอะไรทำ และทุกคนน่าจะเคยมีความรู้สึกเช่นนั้น

ความรู้สึกไม่สบาย จึงเป็นอารมณ์และความคิดที่่ลบ เท่าั้นั้น และไม่ว่า อยู่/ทำที่ไหน ๆ ก็ไม่ใช่งานสบาย อย่งาที่คิด จริง