นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของรักของหวง.......ของนู๋

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
23 April 2012 11:05
#76743

น่าจะเป็น โทรศัพท์ของฉัน รุ่น ๕ (ไม่มี ส.) หรือเป็น โทรศัพท์ของฉัน รุ่น ๔ ส. น่ะครับคุณพี่เมตตา

รูปใหญ่ๆ นั้นแค่ทำให้เขวอย่างเจ้าของบันทึกแจ้งครับ

เราเอง