นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำสอนหลวงพ่อปัญญา "แต่เนื้อหาแค่ผม"!!! สันนิษฐานเอา ???

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
23 April 2012 11:07
#76745

อะไรก็ได้ครับ ขอแค่ให้รู้สึกสบายใจที่จะทำ

ที่สบายเพราะเราปล่อยใจให้สบายครับ

เราเอง