นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปภูเก็ต หรือ ?

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 April 2012 11:25
#76749

เป็นตัวแบบของการเสียดินแดนยุคหลังความทันสมัยที่เห็นได้ชัดเจน กระบวนการของความเป็นคนชายขอบของคนท้องถิ่น

สิ่งที่ช่วยให้เกิดความเสมอภาคได้ คือธรรมาภิบาล การปกครองโดยธรรม คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ การทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ การรับผลตามกฎของธรรมชาติ เช่นนั้นเอง คิดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสค่ะ

ด้วยความขอบคุณ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ไปภูเก็ต หรือ ?