นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โอ๊ยแย่แล้ว...ทำไมปวดท้องอย่างนี้

Ico48

"นอนกอดเข่า" เค้าทำไม่ได้อ่ะ ...แค่นอนราบก็ลำบากจะแย่แร้ว