นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใจดี PR กับการทำสื่อประชาสัมพันธ์

Ico48

การประชาสัมพันธ์ สำคัญมาก ที่จะช่วยขับเคลื่อนห้องสมุด ทั้งข่าวสารความเคลื่อน การสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ