นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ของรัก ของหวง"

Ico48

ซึ้ง น้ำลาย เอ๊ยน้ำตาไหลพลาก ๆ

ว่าแต่ ลุงเข้าเรียนเทคนิคแล้ว หนูณิชน์ ยังไม่เกิดเลยนะนั่น

อิอิ