นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของที่รัก..ของที่หวง..ของที่มีคุณค่า...ของสะสม...ของDaDa(1)

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
25 April 2012 13:12
#76807

หวงไม่หวงไม่รู้แต่ที่แน่ ไม่คราด สายตาเลย สักกะนิด