นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของฝาก จากผู้จากไป...ปริญญาสองใบ...

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
27 April 2012 06:04
#76869

                                                        

 จากเพื่อนของผม ครูอรุณ อินทองปาน "มันน่าจะเป็นแนวทางกับท่านที่ทำงานหนักจนเกินกำลัง"