นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ของฝาก จากผู้จากไป...ปริญญาสองใบ...

Ico48

ตื่นมา ก็แหกขี้แตาเล่นเน็ตเลยนะลุงทดแทน 5555