นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำโปรแกรม : Sweet Home 3D บ้านแสนสุข

Ico48

โปรแกรมนี้เป็น Open Source ไม่ต้องซื้อครับ และผมเป็นเพียงผู้ใช้ที่พอใจคนหนึ่งครับ สำหรับเครื่องมือเพิ่มเติมผมไม่ทราบว่ามีขายหรือไม่ครับ