นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวหน้าสามฝ่ายมีข้องบ่งพร่องในหน้าที่ ที่เขียนใว้ไม่ชัดเจน

Ico48

เอวัง ละค๊า สาธุ เฮ๊ย ไม่ใช่แระ นอกจากจะแหกขี้ตามาเล่นเน็ต ยังถ่างตาเล่นเน็ตอีก อ้อ ลืมไปแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับ 555