นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วลัยลักษณ์เกมส์: กีฬาสกอ.ครั้งที่ 31

Ico48

สนใจจะเล่นอยู่เหมือนกันค่ะ แต่เล่นไม่เป็น....