นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลดขยะ: มาคิดนอกกรอบกันบ้างมั๊ย

Ico48

ไม่ได้ เพราะ ใน ม.อ. เองไม่ได้มีเพียงคนภายในเท่านั้น แต่ยังมีคนข้างนอกเข้ามาด้วยมาด้วย

ได้ เพราะไม่มีอะไรที่จะดำเนินการไม่ได้หากต้องการจะทำจริงๆ ทุกอย่างมีทางออกเสมอ รณรงค์ ให้ทุกคนพกแก้วส่วนตัว หรือ จาน+ช้อน ติดตัวเอา หรือเอาไว้ติดโต๊ะทำงาน เพิ่มก๊อกน้ำ จะได้ช่วยลดขยะ