นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
คนอยากออก [IP: 118.174.210.181]
05 พฤษภาคม 2555 23:13
#77040

จากคำถามของคุณเนตรนภา ภูษา อายุ 51 อายุราชการ 17 ปี เข้าร่วมโครงการปี 2556 ได้ใช่หรือไม่