นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
เที่ยง [IP: 113.53.19.254]
06 พฤษภาคม 2555 21:02
#77049

อายุ ๕๑ ปี อายุราชการ ๑๗ ปี เข้าโครงการได้ครับ ด้วยเหตุอายุ มากกว่า ๕๐ ปี

เที่ยง