นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยด้านของผู้เขียนบล็อก (ต่อเนื่องมาจากบันทึกของ “คนธรรมดา”)--

Ico48

ถ้าตอบแบบการเขียนอภิปรายในงานวิจัย ก็ต้องตอบว่า บันทึกฉบับนี้สอดคล้องกับบันทึกของคนข้างหลังเรื่อง ล่าสุดที่กล่าวไว้ว่า หากที่ใครุถามว่าเขียนบันทึกแล้วได้อะไร ก็ตอบไปดังๆว่า ก็ได้เขียนไง

บอกแล้วไงคะว่า เราคนเดียวกัน