นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อเราเกิดมาคู่กัน...คู่แท้ที่ปลายทาง

Ico48

แนล่ะ พี่ ServiceMan คงจะต้องมีข่าวดีก่อนแน่ๆ ก้ออายุอานามไม่น้อยแล้วนิ