นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การอนุรักษ์ป่าชายเลน

Ico48
  • ไม่มีใครบอกไม่รู้นะเนี้ยะ ... ว่าเป็นสาวงามของ NR ... ขอรูปสาวงามตัวจริงหน่อยค่ะ รูปเด็กไม่เอ้า ไม่เอา ...
  • ขอภาพประกอบด้วยค่ะ
  • เห็นรูปที่ทำกิจกรรมหลายรูปที่มีรอยยิ้มของความประทับใจ ในกิจกรรมWalk Rally ขออีก 1 บันทึก เล่าความประทับใจให้ฟังด้วยค่ะ  ... เพื่อกลุ่ม 3 A  เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้สู้... (ได้ยินคำสัญญาที่ให้ไว้กับหัวหน้าใหญ่ว่า.....  แค่หนึ่งบันทึกไม่พอค่ะ....)