นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้อะไรจากช่วยจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

Ico48
คนแถวเนี๊ยะ [IP: 180.183.168.24]
09 พฤษภาคม 2555 00:16
#77098

ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่บางคน ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ไว้ไม่เว้นแต่ละวันเลยมิใช่ฤา

ผู้น้อยได้แต่ถอนหายใจทำตาปริบ ๆ ตามล้างตามเช็ดกันเหนื่อยฉ๊าด

แถมกรรมการจากส่วนกลางยังส่งสายตาแปลความหมายได้ว่า "สาไม่บาย"