นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48
บิวต์ เด็กน้อย กจ [IP: 113.53.33.199]
09 พฤษภาคม 2555 20:33
#77103

เหรียญที่ระลึกสามารถติดได้โดยเรียง ตามปีสมัยที่จัดสร้าง

แต่อย่างไรก็ตาม จะติดเหรียญนั้นได้ ต้องเกิดนับจากปีสมัยที่สร้างเหรีญที่ระลึกนั้น ผมเข้าใจถูกไหมครับ แต่ สงสัยว่า หากไม่ได้ดำเนินการตามนั้นจะมีความผิดไหมครับ

เพราะเป็นเหรียญที่ระลึก ไม่ได้เป็นเครื่องราชฯ ไม่มีกำหนดบทลงโทษไว้ครับ