นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานสุม หัวเหมือนอี เอาตัวไม่รอด

Ico48

งานสุมครับ ไม่ใช่งานสุ่ม

หัวเหมือนอี้ ไม่เข้าใจครับ